Xem tử vi 2020

Quý Tỵ

7 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Trường lưu Thủy - Nước chảy mạnh

Xem tử vi tuổi Quý Tỵ nam mệnh năm 2013

Sao: Không xác định

Hạn: Không xác định

Mệnh: Thủy gặp năm Thổ: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Dậu, Sửu

Kỵ tuổi: Thân, Hợi, Dần