Xem tử vi 2021

Ất Hợi

26 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Sơn đầu hỏa - Lửa trên núi

Xem tử vi tuổi Ất Hợi nữ mệnh năm 1995

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Huỳnh Tiền: bệnh nặng, hao tài

Mệnh: Hỏa gặp năm Thổ: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Mão, Mùi

Kỵ tuổi: Dần, Tỵ, Thân