Xem tử vi 2021

Bính Dần

95 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Lư trung Hỏa - Lửa trong lò

Xem tử vi tuổi Bính Dần nam mệnh năm 1926

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Hỏa gặp năm Thổ: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Ngọ, Tuất

Hợp tuổi: Tỵ, Thân, Hợi

Kỵ tuổi: