Xem tử vi 2021

Bính Ngọ

115 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Thiên hà Thủy - Nước trên trời

Xem tử vi tuổi Bính Ngọ nữ mệnh năm 1906

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Thủy gặp năm Thổ: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Tuất, Dần

Hợp tuổi: Dậu, Tí, Mão

Kỵ tuổi: