Xem tử vi 2021

Bính Thân

5 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Sơn hạ Hỏa - Lửa dưới núi

Xem tử vi tuổi Bính Thân nam mệnh năm 2016

Sao: Không xác định

Hạn: Không xác định

Mệnh: Hỏa gặp năm Thổ: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Tí, Thìn

Kỵ tuổi: Hợi, Dần, Tỵ