Xem tử vi 2021

Bính Thìn

105 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Sa trung Thổ - Đất pha Cát

Xem tử vi tuổi Bính Thìn nữ mệnh năm 1916

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Thổ gặp năm Thổ: bình thường

Mệnh: Thân, Tí

Hợp tuổi: Mùi, Tuất, Sửu

Kỵ tuổi: