Xem tử vi 2021

Bính Thìn

105 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Sa trung Thổ - Đất pha Cát

Xem tử vi tuổi Bính Thìn nam mệnh năm 1916

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Thổ gặp năm Thổ: bình thường

Mệnh: Thân, Tí

Hợp tuổi: Mùi, Tuất, Sửu

Kỵ tuổi: