Xem tử vi 2021

Bính Thìn

45 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Sa trung Thổ - Đất pha Cát

Xem tử vi tuổi Bính Thìn nữ mệnh năm 1976

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Tam Kheo: tay chân nhức mỏi

Mệnh: Thổ gặp năm Thổ: bình thường

Hợp tuổi: Thân, Tí

Kỵ tuổi: Mùi, Tuất, Sửu