Xem tử vi 2021

Bính Thìn

45 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Sa trung Thổ - Đất pha Cát

Xem tử vi tuổi Bính Thìn nam mệnh năm 1976

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Thiên Tinh: bị thưa kiện, thị phi

Mệnh: Thổ gặp năm Thổ: bình thường

Hợp tuổi: Thân, Tí

Kỵ tuổi: Mùi, Tuất, Sửu