Xem tử vi 2021

Bính Tuất

75 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Ốc Thượng Thổ - Đất nóc nhà

Xem tử vi tuổi Bính Tuất nam mệnh năm 1946

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Huỳnh Tiền: bệnh nặng, hao tài

Mệnh: Thổ gặp năm Thổ: bình thường

Hợp tuổi: Dần, Ngọ

Kỵ tuổi: Sửu, Thìn, Mùi