Xem tử vi 2021

Bính Tuất

15 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Ốc Thượng Thổ - Đất nóc nhà

Xem tử vi tuổi Bính Tuất nam mệnh năm 2006

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Địa Võng: tai tiếng, coi chừng tù tội

Mệnh: Thổ gặp năm Thổ: bình thường

Hợp tuổi: Dần, Ngọ

Kỵ tuổi: Sửu, Thìn, Mùi