Xem tử vi 2021

Canh Ngọ

91 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Lộ bàng Thổ - Đất bên đường

Xem tử vi tuổi Canh Ngọ nam mệnh năm 1930

Sao: Vân Hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng

Hạn: Thổ gặp năm Thổ: bình thường

Mệnh: Tuất, Dần

Hợp tuổi: Dậu, Tí, Mão

Kỵ tuổi: