Xem tử vi 2021

Canh Thìn

81 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Bạch lạp Kim - Vàng sáp ong

Xem tử vi tuổi Canh Thìn nữ mệnh năm 1940

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Tam Kheo: tay chân nhức mỏi

Mệnh: Kim gặp năm Thổ: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Thân, Tí

Kỵ tuổi: Mùi, Tuất, Sửu