Xem tử vi 2021

Canh Tí

61 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Bích thượng Thổ - Đất tò vò

Xem tử vi tuổi Canh Tí nam mệnh năm 1960

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Thiên La: bị phá phách không yên

Mệnh: Thổ gặp năm Thổ: bình thường

Hợp tuổi: Thìn, Thân

Kỵ tuổi: Mão, Ngọ, Dậu