Xem tử vi 2021

Đinh Dậu

4 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Sơn hạ Hỏa - Lửa dưới núi

Xem tử vi tuổi Đinh Dậu nam mệnh năm 2017

Sao: Không xác định

Hạn: Không xác định

Mệnh: Hỏa gặp năm Thổ: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Sửu, Tỵ

Kỵ tuổi: Tí, Mão, Ngọ