Xem tử vi 2021

Đinh Mão

94 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Lư trung Hỏa - Lửa trong lò

Xem tử vi tuổi Đinh Mão nữ mệnh năm 1927

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Hỏa gặp năm Thổ: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Mùi, Hợi

Hợp tuổi: Ngọ, Dậu, Tí

Kỵ tuổi: