Xem tử vi 2021

Đinh Tỵ

104 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Sa trung Thổ - Đất pha Cát

Xem tử vi tuổi Đinh Tỵ nam mệnh năm 1917

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Thổ gặp năm Thổ: bình thường

Mệnh: Dậu, Sửu

Hợp tuổi: Thân, Hợi, Dần

Kỵ tuổi: