Xem tử vi 2021

Giáp Dần

107 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Đại khe thủy - Nước khe lớn

Xem tử vi tuổi Giáp Dần nam mệnh năm 1914

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Thủy gặp năm Thổ: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Ngọ, Tuất

Hợp tuổi: Tỵ, Thân, Hợi

Kỵ tuổi: