Xem tử vi 2021

Giáp Ngọ

67 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Sa trung Kim - Vàng trong cát

Xem tử vi tuổi Giáp Ngọ nữ mệnh năm 1954

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Thiên La: bị phá phách không yên

Mệnh: Kim gặp năm Thổ: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Tuất, Dần

Kỵ tuổi: Dậu, Tí, Mão