Xem tử vi 2021

Giáp Ngọ

67 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Sa trung Kim - Vàng trong cát

Xem tử vi tuổi Giáp Ngọ nam mệnh năm 1954

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Diêm Vương: người xa mang tin buồn

Mệnh: Kim gặp năm Thổ: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Tuất, Dần

Kỵ tuổi: Dậu, Tí, Mão