Xem tử vi 2021

Mậu Tuất

3 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Bình địa Mộc - Gỗ đồng bằng

Xem tử vi tuổi Mậu Tuất nữ mệnh năm 2018

Sao: Không xác định

Hạn: Không xác định

Mệnh: Mộc gặp năm Thổ: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Dần, Ngọ

Kỵ tuổi: Sửu, Thìn, Mùi