Xem tử vi 2021

Nhâm Dần

59 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Kim Bạch Kim - Vàng pha Bạc

Xem tử vi tuổi Nhâm Dần nữ mệnh năm 1962

Sao: Vân Hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng

Hạn: Thiên La: bị phá phách không yên

Mệnh: Kim gặp năm Thổ: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Ngọ, Tuất

Kỵ tuổi: Tỵ, Thân, Hợi