Xem tử vi 2021

Nhâm Thân

89 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Kiếm phong Kim - Vàng chuôi kiếm

Xem tử vi tuổi Nhâm Thân nam mệnh năm 1932

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Kim gặp năm Thổ: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Tí, Thìn

Hợp tuổi: Hợi, Dần, Tỵ

Kỵ tuổi: