Xem tử vi 2021

Nhâm Thìn

9 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Trường lưu Thủy - Nước chảy mạnh

Xem tử vi tuổi Nhâm Thìn nữ mệnh năm 2012

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Huỳnh Tiền: bệnh nặng, hao tài

Mệnh: Thủy gặp năm Thổ: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Thân, Tí

Kỵ tuổi: Mùi, Tuất, Sửu