Xem tử vi 2021

Nhâm Thìn

9 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Trường lưu Thủy - Nước chảy mạnh

Xem tử vi tuổi Nhâm Thìn nam mệnh năm 2012

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Tán Tận: tật bệnh, hao tài

Mệnh: Thủy gặp năm Thổ: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Thân, Tí

Kỵ tuổi: Mùi, Tuất, Sửu