Xem tử vi 2021

Quý Mão

118 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Kim Bạch Kim - Vàng pha Bạc

Xem tử vi tuổi Quý Mão nữ mệnh năm 1903

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Kim gặp năm Thổ: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Mùi, Hợi

Hợp tuổi: Ngọ, Dậu, Tí

Kỵ tuổi: