Xem tử vi 2021

Tân Hợi

110 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Thoa Xuyến Kim - Vàng trang sức

Xem tử vi tuổi Tân Hợi nam mệnh năm 1911

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Kim gặp năm Thổ: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Mão, Mùi

Hợp tuổi: Dần, Tỵ, Thân

Kỵ tuổi: