Xem tử vi 2021

Tân Sửu

60 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Bích thượng Thổ - Đất tò vò

Xem tử vi tuổi Tân Sửu nam mệnh năm 1961

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Địa Võng: tai tiếng, coi chừng tù tội

Mệnh: Thổ gặp năm Thổ: bình thường

Hợp tuổi: Tỵ, Dậu

Kỵ tuổi: Thìn, Mùi, Tuất