Xem tử vi 2022

Ất Mùi

67 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Sa trung Kim - Vàng trong cát

Xem tử vi tuổi Ất Mùi nữ mệnh năm 1955

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Thiên La: bị phá phách không yên

Mệnh: Kim gặp năm Kim: bình thường

Hợp tuổi: Hợi, Mão

Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Thìn