Xem tử vi 2022

Ất Mùi

7 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Sa trung Kim - Vàng trong cát

Xem tử vi tuổi Ất Mùi nam mệnh năm 2015

Sao: Không xác định

Hạn: Không xác định

Mệnh: Kim gặp năm Kim: bình thường

Hợp tuổi: Hợi, Mão

Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Thìn