Xem tử vi 2022

Đinh Mùi

115 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Thiên hà Thủy - Nước trên trời

Xem tử vi tuổi Đinh Mùi nữ mệnh năm 1907

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Thủy gặp năm Kim: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Hợi, Mão

Hợp tuổi: Tuất, Sửu, Thìn

Kỵ tuổi: