Xem tử vi 2022

Đinh Mùi

55 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Thiên hà Thủy - Nước trên trời

Xem tử vi tuổi Đinh Mùi nữ mệnh năm 1967

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Ngũ Mộ: hao tiền tốn của

Mệnh: Thủy gặp năm Kim: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Hợi, Mão

Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Thìn