Xem tử vi 2022

Kỷ Mùi

103 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Thiên thượng Hỏa - Lửa trên trời

Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi nam mệnh năm 1919

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Hỏa gặp năm Kim: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Hợi, Mão

Hợp tuổi: Tuất, Sửu, Thìn

Kỵ tuổi: