Xem tử vi 2022

Tân Mùi

91 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Lộ bàng Thổ - Đất bên đường

Xem tử vi tuổi Tân Mùi nữ mệnh năm 1931

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Thổ gặp năm Kim: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Hợi, Mão

Hợp tuổi: Tuất, Sửu, Thìn

Kỵ tuổi: