Sao

Sao Thiên Hư

29/02/2016 08:45

Sao Thiên Hư cũng có ý nghĩa gần giống như Sao Thiên Khốc vậy. Bộ đôi Khốc Hư luôn chỉ sự ưu tư phiền não, bi quan . Hoặc bước đầu ...

Sao Thiên Khốc

26/02/2016 14:53

Sao Thiên Khốc chủ về đa sầu, đa cảm, buồn rầu, hoảng hốt, hay suy nghĩ xa xôi, gây ra bệnh tật, tang thương, làm ngăn trở mọi công việc buổi ...

Sao Tang Môn

26/02/2016 14:14

Sao Tang Môn là một trong 6 Lục Bại Tinh bao gồm: Hỏa Tinh, LinhTinh, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư. Sao Tang Môn cũng là sao thuộc chòm ...

Sao Bạch Hổ

26/02/2016 13:36

Sao Bạch Hổ, Tang Môn cùng Khốc, Hư, Song Hao hợp thành bộ Lục Bại, chủ về hình thương, tai nạn, bệnh tật, khẩu thiệt…

Sao Tiểu Hao

26/02/2016 11:53

Sao Tiểu Hao trong Tử Vi cũng có ý nghĩa tương tự như Đại Hao, để hiểu rõ về Tiểu Hao. Thiết nghĩ cần xem xét thêm Sao Đại Hao để ...

Sao Đại Hao

25/02/2016 11:31

Sao Đại Hao thuộc một trong sao bộ đôi Tiểu Hao và Đại Hao. Gọi tắt là Song Hao. Cũng là Sao thứ 10 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác ...

Sao Linh Tinh

25/02/2016 10:34

Sao Linh Tinh cũng có tính chất tương tự như Hỏa Tinh, để hiểu rõ thêm về Linh Tinh các bạn vui lòng tham khảo thêm Sao Hỏa Tinh.

Sao Hỏa Tinh

25/02/2016 09:57

Sao Hỏa Tinh là một trong 6 sao Lục Sát Tinh, Hỏa Tinh là một sát tướng còn được gọi là Sát Thần. Hỏa Tinh tốt nhất khi sáng sủa ở ...

Sao Địa Không

25/02/2016 08:56

Sao Địa Không cùng Sao Địa Kiếp tạo thành bộ đôi Không Kiếp, Cách an Không Khiếp là dựa vào cung Hợi. Bắt đầu từ cung Hợi, kể là giờ Tý, ...

Sao Địa Kiếp

25/02/2016 08:38

Sao Địa Kiếp là một trong Lục Sát Tinh hạng nặng, Không – Kiếp đi theo cặp ở các cung khác nhau sẽ gây hại lớn. Tuy nhiên cần xem xét ...

 < 1 2 3 4 5 >