Sao

Sao Triệt Không

01/03/2016 09:18

Triệt chỉ sự tác họa mạnh mẽ, Triệt cho thấy sự bế tắc, chướng ngại, chặn đứng mọi thứ tốt đẹp. Trong nhiều trường phái TửVi cho rằng, Triệt chỉ sự ...

Sao Tuần Không

01/03/2016 08:56

Tuần (Tuần Không) chủ về vây hãm, công việc, sự nghiệp, tình cảm mà gặp tuần đều có sự trở ngại. Dù không trở ngại mạnh mẽ như Triệt, nhưng Tuần ...

Sao Hoa Cái

01/03/2016 08:25

Sao Hoa Cái chủ về sự đẹp đẽ bên ngoài, có uy nghi quyền thế. Hoa Cái cũng là một sao trong bộ Tứ Linh.

Sao Bạch Hổ

29/02/2016 14:10

Sao Bạch Hổ, Tang Môn cùng Khốc, Hư, Song Hao hợp thành bộ Lục Bại, chủ về hình thương, tai nạn, bệnh tật, khẩu thiệt…

Sao Phượng Các

29/02/2016 11:32

Sao Phượng Các và Long Trì là một cặp thường có ý nghĩa mang lại niềm vui, hỷ sự và đều cùng nằm trong bộ Tứ Linh.

Sao Long Trì

29/02/2016 10:22

Sao Long Trì là một phụ tinh chỉ sự ôn hòa, vui vẻ, thường liên quan đến những việc vui như cưới hỏi, sinh nở. Khi xem đến các hạn cưới ...

Sao Hóa Kỵ

29/02/2016 09:15

Sao Hóa Kỵ cùng các sao Hóa Khoa, Hóa Lộc, Hóa Quyền tạo thành bộ Tứ Hóa. Trong bộ Tứ Hóa thì Hóa Kỵ mang nhiều ý nghĩa xấu hơn các ...

Sao Hóa Khoa

29/02/2016 09:09

Sao Hóa Khoa là một trong những phúc tinh, còn được mệnh danh là đệ nhất giải thần. Hóa Khoa là một phụ tinh. Một trong 4 sao của bộ Tứ ...

Sao Hóa Lộc

29/02/2016 09:01

Sao Hóa Lộc rất là tốt đẹp, nhưng nếu Lộc thủ mệnh mà lại nằm ở vị trí tứ mộ thì lại mất đi nét tốt đẹp. Hóa Lộc ở Tứ ...

Sao Hóa Quyền

29/02/2016 08:51

Sao Hóa Quyền trong tử vi là quyền tinh chủ về uy quyền, danh lợi. Sẽ rất tốt nếu lá số có cách cục Tam Hóa liên châu, có Hóa Quyền, ...

 1 2 3 4 5 >