cu giai va su nghiep

Cự Giải và sự nghiệp

07/07/2016 14:17

Cự Giải có chí nhớ rất tốt nên phù hợp với một số ngành như giảng viên toán học. Ngoài ra Cự Giải còn có thể trở thành một chính trị ...