cung cu giai

Cự Giải và sự nghiệp

07/07/2016 14:17

Cự Giải có chí nhớ rất tốt nên phù hợp với một số ngành như giảng viên toán học. Ngoài ra Cự Giải còn có thể trở thành một chính trị ...

Cự Giải và tình yêu

27/05/2016 11:07

Cự Giải có một tình yêu chân thành và trái tim khao khát được yêu. Ở bên Cự Giải bạn sẽ được bảo vệ an toàn tuy nhiên Cự Giải là ...