xem sao

Sao Tử Phù

10/03/2016 14:33

Sao Tử Phù chủ sự buồn thảm, nguy khốn. Đây là một hung tinh loại nhẹ, chỉ một ác lâm vừa phải có mức độ.

Sao Địa Võng

10/03/2016 14:19

Đây là một ám tinh, có nghĩa: - hiểm ác ngầm - gây rắc rối, ngăn trở mọi công việc - chủ sự bắt bớ, giam cầm Người có Địa Võng ...

Sao Thiên La

10/03/2016 14:07

Sao Thiên La chủ sự bắt bớ, giam cầm, gây rắc rối, ngăn trở công việc. Thiên La cũng như Địa Võng có tác dụng gặp sao hung thì thành tốt, ...

Sao Phá Toái

10/03/2016 13:41

Sao Phá Toái là sao phá ngang làm trở ngại công việc. Nhưng sao Phá Toái chỉ gây ảnh hưởng dữ khi nó gặp những sao nào mà nó toa rập ...

Sao Kiếp Sát

10/03/2016 11:21

Tính Tình sao Kiếp Sát ở Mệnh là người tính nóng nảy, hay làm sự bất bình, nếu gặp sao tốt thì giảm mất tốt đi, gặp sao xấu thì xấu ...

Sao Địa Giải

10/03/2016 09:11

Thiên Giải và Địa Giải và Giải Thần, người có 3 sao này tâm tính hướng thiện, lương thiện, không hại ai, vị tha, hay giúp đỡ người hoạn nạn hay ...

Sao Thiên Giải

10/03/2016 09:02

Thiên Giải và Địa Giải và Giải Thần, người có 3 sao này tâm tính hướng thiện, lương thiện, không hại ai, vị tha, hay giúp đỡ người hoạn nạn hay ...

Sao Thiên Phúc

10/03/2016 08:45

Đóng ở bất luận cung nào, 2 sao này đều mang lại sự lành, sự thiện cho các cung đó. Tốt nhất là ở cung Mệnh, Thân, Phúc, Di, Tật.

Sao Thiên Quý

09/03/2016 17:03

Người có Thiên Quý bao giờ cũng có thiện tâm, chính tâm, chủ làm lành, không hại ai cho nên ít bị người hại, tin tưởng vào phúc đức và nhân ...

Sao Thiên Thọ

09/03/2016 11:50

Thiên Thọ và Thiên Tài là bộ sao có tác động qua lại lẫn nhau, ảnh hưởng tương tự nhau còn gọi là bộ Tài Thọ.

 1 2 3 4 5 >  >>