Tháng 04 năm 2017
25
Giờ Hoàng Đạo: Tí (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba

Giờ
Tháng Giáp Thìn
Ngày Nhâm Ngọ
23 : 16 : 13
Tháng Ba
29
Năm Đinh Dậu

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.