Tháng 09 năm 2017
24
Giờ Hoàng Đạo: Tí (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Chủ Nhật

Giờ Dậu (Hắc Đạo)
Tháng Kỷ Dậu
Ngày Giáp Dần
17 : 08 : 09
Tháng Tám
5
Năm Đinh Dậu

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.