Tháng 03 năm 2017
24
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu

Giờ Mão (Hắc Đạo)
Tháng Quý Mão
Ngày Canh Tuất
05 : 04 : 46
Tháng Hai
27
Năm Đinh Dậu

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.