Tháng 09 năm 2017
20
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư

Giờ Thân (Hoàng Đạo)
Tháng Kỷ Dậu
Ngày Canh Tuất
16 : 15 : 44
Tháng Tám
1
Năm Đinh Dậu

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.