Tháng 12 năm 2017
14
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm

Giờ Dần (Hắc Đạo)
Tháng Tân Hợi
Ngày Ất Hợi
03 : 35 : 25
Tháng Mười
27
Năm Đinh Dậu

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.