Tháng 03 năm 2017
27
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai

Giờ Hợi (Hoàng Đạo)
Tháng Quý Mão
Ngày Quý Sửu
21 : 30 : 50
Tháng Hai
30
Năm Đinh Dậu

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu