Tháng 04 năm 2017
30
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật

Giờ Hợi (Hoàng Đạo)
Tháng Ất Tỵ
Ngày Đinh Hợi
21 : 37 : 48
Tháng Tư
5
Năm Đinh Dậu

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.