Tháng 12 năm 2016
Giờ Hoàng Đạo: Tí (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
Thứ Bảy

Giờ Dậu (Hắc Đạo)
Tháng Canh Tí
Ngày Bính Dần
17 : 42 : 27
Tháng Mười Một
12
Năm Bính Thân

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

(Sưu tầm)