Tháng 04 năm 2017
28
Giờ Hoàng Đạo: Tí (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu

Giờ Mão (Hoàng Đạo)
Tháng Ất Tỵ
Ngày Ất Dậu
05 : 33 : 32
Tháng Tư
3
Năm Đinh Dậu

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.