Tháng 01 năm 2018
21
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Chủ Nhật

Giờ Mùi (Hắc Đạo)
Tháng Ất Sửu
Ngày Quý Sửu
14 : 01 : 51
Tháng Mười Hai
5
Năm Mậu Tuất

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.