Tháng 10 năm 2017
19
Giờ Hoàng Đạo: Tí (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm

Giờ Hợi (Hắc Đạo)
Tháng Kỷ Dậu
Ngày Kỷ Mão
21 : 48 : 50
Tháng Tám
30
Năm Đinh Dậu

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu