Tháng 01 năm 2017
23
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai

Giờ Mùi (Hắc Đạo)
Tháng Quý Sửu
Ngày Canh Tuất
13 : 25 : 26
Tháng Mười Hai
26
Năm Đinh Dậu

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.