Tháng 04 năm 2017
26
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư

Giờ Mùi (Hắc Đạo)
Tháng Ất Tỵ
Ngày Quý Mùi
13 : 00 : 33
Tháng Tư
1
Năm Đinh Dậu

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

(Sưu tầm)