Tháng 05 năm 2017
26
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu

Giờ Tỵ (Hoàng Đạo)
Tháng Bính Ngọ
Ngày Quý Sửu
10 : 32 : 23
Tháng Năm
1
Năm Đinh Dậu

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.