Tháng 07 năm 2017
27
Giờ Hoàng Đạo: Tí (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm

Giờ Mão (Hoàng Đạo)
Tháng Đinh Mùi
Ngày Ất Mão
05 : 48 : 47
Tháng Sáu
5
Năm Đinh Dậu
Ngày Thương binh Liệt sĩ

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.