Tháng 02 năm 2017
24
Giờ Hoàng Đạo: Tí (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu

Giờ Thân (Hoàng Đạo)
Tháng Nhâm Dần
Ngày Nhâm Ngọ
15 : 30 : 30
Tháng một
28
Năm Đinh Dậu

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

(Sưu tầm)