Tháng 10 năm 2017
17
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba

Giờ Dậu (Hắc Đạo)
Tháng Kỷ Dậu
Ngày Đinh Sửu
18 : 20 : 50
Tháng Tám
28
Năm Đinh Dậu

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

(Sưu tầm)