Tháng 01 năm 2017
20
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu

Giờ Ngọ (Hắc Đạo)
Tháng Quý Sửu
Ngày Đinh Mùi
12 : 54 : 23
Tháng Mười Hai
23
Năm Đinh Dậu

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.