Tháng 01 năm 2017
24
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba

Giờ Dậu (Hắc Đạo)
Tháng Quý Sửu
Ngày Tân Hợi
18 : 33 : 45
Tháng Mười Hai
27
Năm Đinh Dậu

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.