Tháng 12 năm 2017
12
Giờ Hoàng Đạo: Tí (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Ba

Giờ Dần (Hoàng Đạo)
Tháng Tân Hợi
Ngày Quý Dậu
03 : 36 : 29
Tháng Mười
25
Năm Đinh Dậu

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.