Tháng 06 năm 2017
28
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư

Giờ Mùi (Hắc Đạo)
Tháng Đinh Mùi
Ngày Bính Tuất
14 : 04 : 56
Tháng Sáu
5
Năm Đinh Dậu

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu