Tháng 02 năm 2018
22
Giờ Hoàng Đạo: Tí (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Năm

Giờ
Tháng Giáp Dần
Ngày Ất Dậu
00 : 13 : 31
Tháng một
7
Năm Mậu Tuất

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu