Tháng 01 năm 2018
17
Giờ Hoàng Đạo: Tí (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư

Giờ Dần (Hoàng Đạo)
Tháng Ất Sửu
Ngày Kỷ Dậu
04 : 30 : 19
Tháng Mười Hai
1
Năm Mậu Tuất

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.