Lá số tử vi 2023

Lá số tử vi là các tiếp cận của bộ môn khoa học cổ của Phương Đông, nó hoàn toàn không phải là bói toán hay dị đoan, mà được xây dựng trên cơ sở triết lý kinh dịch của phương đông cùng với các thuyết ngũ hành, can, chi. Lá số được lập nên dựa trên nhiều yếu tố trong đó có thiên bàn, địa bàn, các cung sao. Dựa vào đó có thể lý giải diễn biến vận mệnh của từng người

Hướng dẫn lập lá số tử vi:

- Hãy điền đầy đủ thông tin họ tên, giới tính và ngày giờ sinh(Dương lịch) của người muốn xem. Chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi sang âm lịch trong lá số. 
- Nhấn nút Lấy lá số để xem lá số của mình bạn nhé