Tháng 04 năm 2017
26
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư

Giờ Dậu (Hắc Đạo)
Tháng Ất Tỵ
Ngày Quý Mùi

Tháng Tư
1
Năm Đinh Dậu

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.