Tháng 01 năm 2017
23
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Hai

Giờ Mùi (Hắc Đạo)
Tháng Quý Sửu
Ngày Canh Tuất

Tháng Mười Hai
26
Năm Đinh Dậu

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu