Tháng 06 năm 2017
28
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư

Giờ Mùi (Hắc Đạo)
Tháng Đinh Mùi
Ngày Bính Tuất

Tháng Sáu
5
Năm Đinh Dậu

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

(Sưu tầm)