Tháng 03 năm 2017
29
Giờ Hoàng Đạo: Tí (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Tư

Giờ Tuất (Hắc Đạo)
Tháng Giáp Thìn
Ngày Ất Mão

Tháng Ba
2
Năm Đinh Dậu

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

(Sưu tầm)