Tháng 02 năm 2017
25
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Bảy

Giờ Tỵ (Hoàng Đạo)
Tháng Nhâm Dần
Ngày Quý Mùi

Tháng một
29
Năm Đinh Dậu

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

(Sưu tầm)