Gieo quẻ

Người xưa vẫn thường dùng các quẻ dịch để đoán trước việc thành hay bại. Gieo quẻ có thể áp dụng cho nhiều mục đích khác nhau ví như cầu tài vận, tình duyên, công danh ...Phần quẻ dịch mà xemtuvi.xyz giới thiệu cho các bạn tham khảo cách mà người xưa thường dùng để cầu đoán vận trước khi hành động có là "Tiên - Thiên Diệt - Số Dị - Bốc Tiên - Tri" do Thiệu Khương Tiết tiên sinh sáng lập với 512 quẻ cho phép bạn có thể xem về công danh, tình yêu, sự nghiệp, thi cử, hay việc ký kết hợp đồng vvv....

Hãy chọn vấn đề bạn cần tham khảo sau đó để tâm trống trải và bấm vào lấy quẻ để chọn số quẻ, tiếp đến bấm vào nút giải nghĩa để xem chi tiết. Cuối cùng đừng quên cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn nhé! Chúng tôi rất lấy làm vinh dự khi nhận được comment từ phía các bạn!

Nhóm quẻ: