Tháng 05 năm 2023
31
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Tư

Giờ Dần (Hoàng Đạo)
Tháng Đinh Tỵ
Ngày Kỷ Sửu

Tháng Tư
13
Năm Quý Mão

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.