Xem Ngày Cưới Theo Tuổi Vợ Chồng

Xem ngày cưới năm 2018 Chú rể 1993 và Cô dâu 1998

Tuổi chú rể

Năm: Quý Dậu
Mệnh: Kiếm phong Kim (Vàng chuôi kiếm)
Cung: Đoài

Tuổi cô dâu

Năm: Mậu Dần
Mệnh: Thành đầu Thổ (Đất đắp thành)
Cung: Tốn

Chi tiết - Năm kỵ cưới hỏi

Người nam tuổi Dậu kỵ cưới vợ những năm Thìn. Năm Mậu Tuất 2018 Không kỵ cưới hỏi

Người nữ tuổi Dần kỵ cưới vợ những năm Sửu. Năm Mậu Tuất 2018 Không kỵ cưới hỏi

- Đại lợi, Tiểu lợi

Tính theo tuổi cô dâu. Tháng 2, 8 (âm lịch) là Đại lợi; tháng 3, 9 (âm lịch) là Tiểu lợi

Tháng 2 - 8 âm lịch : Tháng này thuộc Đại lợi: Không kỵ điều gì. Nếu gặp cô hư sát vẫn phải tránh.

Tháng 3 - 9 âm lịch : Tháng này thuộc Tiểu Lợi: Không kỵ điều gì

Tháng 3 - 9 âm lịch : Tháng này thuộc Kỵ Mai: kiêng kỵ tránh gặp người mai mối ( Nếu có người mai mối thì không nên cưới tháng này)

Tháng 4 - 10 âm lịch : Tháng này thuộc Ông Cô: Lúc đón dâu, cô dâu tránh gặp mặt bố mẹ chồng

Tháng 5 - 11 âm lịch : Tháng này thuộc Cha Mẹ Gái: Lúc đón dâu, tránh mặt bố mẹ cô dâu

Tháng 6 - 12 âm lịch : Tháng này thuộc Phu Chủ: Lúc đón dâu, tránh mặt người trai

Tháng 1 - 7 âm lịch : Tháng này thuộc Nữ Thân: Lúc đón dâu, tránh mặt người gái

- Cô Hư Sát

Người nam tuổi Quý Dậu kỵ cưới vào những tháng 9, 10 âm lịch

Người nữ tuổi Mậu Dần kỵ cưới vào những tháng 1, 2 âm lịch

- Cô thần Quả Tú

Người nam tuổi Dậu sinh vào tháng 4 âm lịch phạm Cô thần tháng 10

Người nữ tuổi Dần sinh vào tháng 4 âm lịch phạm Quả tú tháng 10

- Kim lâu theo tuổi vợ

Năm Mậu Tuất 2018 Phạm Kim lâu thê (Gây tai hoạ cho vợ của chủ nhà)

Ngày tốt cưới theo từng tháng Tháng 1 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 4 (18/11 AL) . 16 (30/11 AL) . 17 (1/12 AL) . 29 (13/12 AL)
Tháng 2 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 10 (25/12 AL) . 23 (8/1 AL)
Tháng 3 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 7 (20/1 AL) . 20 (4/2 AL)
Tháng 4 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 1 (16/2 AL) . 13 (28/2 AL) . 26 (11/3 AL)
Tháng 5 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 8 (23/3 AL) . 21 (7/4 AL)
Tháng 6 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 2 (19/4 AL) . 15 (2/5 AL) . 27 (14/5 AL)
Tháng 7 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 9 (26/5 AL) . 22 (10/6 AL)
Tháng 8 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 3 (22/6 AL) . 16 (6/7 AL) . 28 (18/7 AL)
Tháng 9 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 9 (30/7 AL) . 10 (1/8 AL) . 22 (13/8 AL)
Tháng 10 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 4 (25/8 AL) . 17 (9/9 AL) . 29 (21/9 AL)
Tháng 11 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 11 (5/10 AL) . 23 (17/10 AL)
Tháng 12 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 5 (29/10 AL) . 18 (12/11 AL) . 30 (24/11 AL)
+ Xem ngày cưới năm 2019 Chú rể 1993 và Cô dâu 1998
+ Xem ngày cưới năm 2020 Chú rể 1993 và Cô dâu 1998
+ Xem ngày cưới năm 2021 Chú rể 1993 và Cô dâu 1998
+ Xem ngày cưới năm 2022 Chú rể 1993 và Cô dâu 1998
+ Xem ngày cưới năm 2023 Chú rể 1993 và Cô dâu 1998
<< Quay lại chọn ngày cưới