Xem năm sinh con

Bố 1985 mẹ 1990 sinh con Gái năm 2021 có hợp tuổi?

Chọn tuổi cha và mẹ:

Tuổi cha

Năm: Ất Sửu
Mệnh: Hải Trung Kim
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi mẹ

Năm: Canh Ngọ
Mệnh: Lộ bàng Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi con

Năm: Tân Sửu
Mệnh: Bích thượng Thổ
Cung: Ly
Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Về Mệnh

Mệnh cha : Âm Kim - Mệnh con : Âm Thổ=> Tương sinh

Mệnh mẹ : Dương Thổ - Mệnh con : Âm Thổ=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can cha : Ất - Thiên can con : Tân => Tương khắc

Thiên can mẹ : Canh - Thiên can con : Tân => Bình thường

Về Địa chi

Địa chi cha : Sửu - Địa chi con : Sửu => Bình thường

Địa chi mẹ : Ngọ - Địa chi con : Sửu => Lục hại

Về Cung

Cung cha : Khôn - Cung con : Ly => Phước đức (tốt)

Cung mẹ : Tốn - Cung con : Ly =>

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh cha : Thổ - Thiên mệnh năm sinh con : Hỏa => Tương sinh

Thiên mệnh năm sinh mẹ : Thổ - Thiên mệnh năm sinh con : Hỏa => Tương sinh

Tổng điểm: 7.5/10 << Quay lại trang xem năm sinh con