Xem năm sinh con

Bố 1985 mẹ 1990 sinh con Gái năm 2022 có hợp tuổi?

Chọn tuổi cha và mẹ:

Tuổi cha

Năm: Ất Sửu
Mệnh: Hải Trung Kim
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi mẹ

Năm: Canh Ngọ
Mệnh: Lộ bàng Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi con

Năm: Nhâm Dần
Mệnh: Kim Bạch Kim
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Về Mệnh

Mệnh cha : Âm Kim - Mệnh con : Dương Kim=> Bình thường

Mệnh mẹ : Dương Thổ - Mệnh con : Dương Kim=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can cha : Ất - Thiên can con : Nhâm => Bình thường

Thiên can mẹ : Canh - Thiên can con : Nhâm => Bình thường

Về Địa chi

Địa chi cha : Sửu - Địa chi con : Dần => Bình thường

Địa chi mẹ : Ngọ - Địa chi con : Dần => Tam hợp

Về Cung

Cung cha : Khôn - Cung con : Khảm => Sanh khí (tốt)

Cung mẹ : Tốn - Cung con : Khảm =>

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh cha : Thổ - Thiên mệnh năm sinh con : Thủy => Bình thường

Thiên mệnh năm sinh mẹ : Thổ - Thiên mệnh năm sinh con : Thủy => Bình thường

Tổng điểm: 7.5/10 << Quay lại trang xem năm sinh con