Xem năm sinh con

Bố 1985 mẹ 1990 sinh con Gái năm 2045 có hợp tuổi?

Tuổi cha

Năm: Ất Sửu
Mệnh: Hải Trung Kim
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi mẹ

Năm: Canh Ngọ
Mệnh: Lộ bàng Thổ
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi con

Năm: Ất Sửu
Mệnh: Hải Trung Kim
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim

Về Mệnh

Mệnh cha : Âm Kim - Mệnh con : Âm Kim=> Bình thường

Mệnh mẹ : Dương Thổ - Mệnh con : Âm Kim=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can cha : Ất - Thiên can con : Ất => Bình thường

Thiên can mẹ : Canh - Thiên can con : Ất => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi cha : Sửu - Địa chi con : Sửu => Bình thường

Địa chi mẹ : Ngọ - Địa chi con : Sửu => Lục hại

Về Cung

Cung cha : Càn - Cung con : Càn => Tuyệt mạng (xấu)

Cung mẹ : Cấn - Cung con : Càn => Phước đức (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh cha : Kim - Thiên mệnh năm sinh con : Kim => Bình thường

Thiên mệnh năm sinh mẹ : Thủy - Thiên mệnh năm sinh con : Kim => Tương sinh

Tổng điểm: 8/10 << Quay lại trang xem năm sinh con