Xem năm sinh con

Bố 1985 mẹ 1990 sinh con Trai năm 2027 có hợp tuổi?

Chọn tuổi cha và mẹ:

Tuổi cha

Năm: Ất Sửu
Mệnh: Hải Trung Kim
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi mẹ

Năm: Canh Ngọ
Mệnh: Lộ bàng Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi con

Năm: Đinh Mùi
Mệnh: Thiên hà Thủy
Cung: Ly
Niên mệnh năm sinh: Kim

Về Mệnh

Mệnh cha : Âm Kim - Mệnh con : Âm Thủy=> Tương sinh

Mệnh mẹ : Dương Thổ - Mệnh con : Âm Thủy=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can cha : Ất - Thiên can con : Đinh => Bình thường

Thiên can mẹ : Canh - Thiên can con : Đinh => Bình thường

Về Địa chi

Địa chi cha : Sửu - Địa chi con : Mùi => Tương khắc

Địa chi mẹ : Ngọ - Địa chi con : Mùi => Lục hợp

Về Cung

Cung cha : Khôn - Cung con : Ly => Lục sát (xấu)

Cung mẹ : Tốn - Cung con : Ly =>

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh cha : Thổ - Thiên mệnh năm sinh con : Kim => Tương sinh

Thiên mệnh năm sinh mẹ : Thổ - Thiên mệnh năm sinh con : Kim => Tương sinh

Tổng điểm: 7.5/10 << Quay lại trang xem năm sinh con