Xem năm sinh con

Bố 1985 mẹ 1990 sinh con Trai năm 2027 có hợp tuổi?

Tuổi cha

Năm: Ất Sửu
Mệnh: Hải Trung Kim
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim

Tuổi mẹ

Năm: Canh Ngọ
Mệnh: Lộ bàng Thổ
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thủy

Tuổi con

Năm: Đinh Mùi
Mệnh: Thiên hà Thủy
Cung: Ly
Niên mệnh năm sinh: Kim

Về Mệnh

Mệnh cha : Âm Kim - Mệnh con : Âm Thủy=> Tương sinh

Mệnh mẹ : Dương Thổ - Mệnh con : Âm Thủy=> Bình thường

Về Thiên can

Thiên can cha : Ất - Thiên can con : Đinh => Bình thường

Thiên can mẹ : Canh - Thiên can con : Đinh => Bình thường

Về Địa chi

Địa chi cha : Sửu - Địa chi con : Mùi => Tương khắc

Địa chi mẹ : Ngọ - Địa chi con : Mùi => Lục hợp

Về Cung

Cung cha : Càn - Cung con : Ly => Tuyệt mạng (xấu)

Cung mẹ : Cấn - Cung con : Ly => Phước đức (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh cha : Kim - Thiên mệnh năm sinh con : Kim => Bình thường

Thiên mệnh năm sinh mẹ : Thủy - Thiên mệnh năm sinh con : Kim => Tương sinh

Tổng điểm: 8/10 << Quay lại trang xem năm sinh con